HÌnh đại diện 100676 ngo xuan quang
Trao đổi -> gjup em voi ,can gap nha -> Trả lời: gjup em voi ,can gap nha
Bởi 100676 ngo xuan quang - Thứ hai, 22 Tháng mười 2012, 03:44 PM
 
t = 0.41 s

HÌnh đại diện 100676 ngo xuan quang
Trao đổi -> các bạn giúp mình giải bài này với! -> Trả lời: các bạn giúp mình giải bài này với!
Bởi 100676 ngo xuan quang - Thứ hai, 22 Tháng mười 2012, 03:28 PM
 
T = p /cos 30
N = p/ tan 30