HÌnh đại diện truong uyen
Trao đổi -> Làm thế nào giáo viên có thể quản lí được học sinh khi tham gia lớp học?
Bởi truong uyen - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 09:39 PM
 
Làm thế nào giáo viên có thể quản lí được học sinh khi tham gia lớp học: làm thế nào để biết thời gian, số lần học sinh đã xem qua bài giảng hay làm thế nào để biết học sinh có trả lời trên diễn đàn hoặc đưa lên chủ đề thảo luận mới mà không cần phải kiễm tra từng chủ đề?

HÌnh đại diện truong uyen
Trao đổi -> Chen file phim, file flash
Bởi truong uyen - Thứ năm, 17 Tháng bảy 2008, 08:08 AM
 
Làm thế nào để chèn file phim hay file flash vao trang soan thảo của lớp học vật lý?