HÌnh đại diện 361038 Hà My
Trao đổi -> Giải giúp em bài tập lí 10 với ạ Em cảm ơn
Bởi 361038 Hà My - Thứ bảy, 5 Tháng mười một 2016, 07:03 PM
 
Cho gia tốc rơi tự do ở sát mặt đất bằng g0=9,8 m/s^2, bán kính trái đấ R=6400 km. Tính gia tốc rơi tự do ở vị trí cách mặt đất 1 khoảng:
a) h=2R
b) h=R
c) h=0,5R