HÌnh đại diện 349878 XXX
Trao đổi -> giúp với tks trc
Bởi 349878 XXX - Thứ ba, 19 Tháng bảy 2016, 11:31 PM
 
Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có kích thước AB = 40cm BC = 80cm vật có trọng lượng P được đặt trên mặt phẳng nằm ngang Tác dụng 1 lực F theo phương AB tính lực tối thiểu để nhấc khối gỗ (khối gỗ quay quanh điểm C)