HÌnh đại diện 333271 Nguyễn Văn Lâm
Trao đổi -> giúp vơí -> Trả lời: giúp vơí
Bởi 333271 Nguyễn Văn Lâm - Thứ tư, 29 Tháng bảy 2015, 04:49 PM
 
có: v1*v1+@*@*x1*x1 = v2*v2
với @ là tốc độ góc nhé. Tính @ thì ra x3 tại v3 nhé.

HÌnh đại diện 333271 Nguyễn Văn Lâm
Trao đổi -> vat ly 12 -> Trả lời: vat ly 12
Bởi 333271 Nguyễn Văn Lâm - Thứ tư, 29 Tháng bảy 2015, 04:43 PM
 
vì x, v, a không thể cùng dấu. :D.

HÌnh đại diện 333271 Nguyễn Văn Lâm
Trao đổi -> vat ly 12 -> Trả lời: vat ly 12
Bởi 333271 Nguyễn Văn Lâm - Thứ tư, 29 Tháng bảy 2015, 04:40 PM
 
0s chứ nhỉ