HÌnh đại diện 326137 minh diệu
Trao đổi -> giúp em bài này ạ
Bởi 326137 minh diệu - Thứ ba, 17 Tháng ba 2015, 12:56 AM
 
hai vật m1 và m2 được nối với nhau bằng một sợi chỉ, và chúng được treo vào một lò xốc độ cứng k. Khi hai vật đang ở vị trí cân bằng người ta đốt cháy sợi chirsao cho vật m2 rơi xuống thì vật m1 sẽ giao động điều hòa với biên độ là?????