HÌnh đại diện 320601 Linh
Trao đổi -> nhLý lớp 10
Bởi 320601 Linh - Thứ tư, 3 Tháng mười hai 2014, 07:43 PM
 
Bài 1: Một quả cầu có khối lượng m = 200g, treo trên một sợi dây dài l = 1m. Quả cầu quay đều trong một vòng tròn nằm ngang. Dây tạo một góc anpha = 30 độ với phương thẳng đứng g = 10m/s bình. Hãy:
a) Biểu diễn các lực tác dụng vào vật.
b) Tìm độ lớn các lực đó
c) Tính thời gian để quả cầu quay được một vòng.