HÌnh đại diện 298231 nguyen quoc huy
Trao đổi -> giúp em bài này với...
Bởi 298231 nguyen quoc huy - Thứ bảy, 15 Tháng hai 2014, 08:58 PM
 
hoà tan hết m(g) K vào dung dịch HNO3 thu được dd X và 0,15 mol 2 khíY và Z. Thêm tiếp KOH vào dd X thì thu được 0,1 molkhí Y.Tính m?