HÌnh đại diện 283584 Hieu Pham Minh
Trao đổi -> mn giúp e bài tập này với...e đang rất cần
Bởi 283584 Hieu Pham Minh - Thứ tư, 4 Tháng chín 2013, 03:53 PM
 
Hai vật cùng xuất phát từ A, chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu về phía B nhưng rời A tại các thời điểm khác nhau. Vật thứ nhất xuất phát lúc t=0, vật thứ 2 xuất phát lúc t=10s và tại thời điểm t=20s, tốc độ của hai vật có giá trị bằng nhau. Tìm thời điểm chúng gặp nhau