HÌnh đại diện 282731 Vũ Thị Nhã
Trao đổi -> giúp e với
Bởi 282731 Vũ Thị Nhã - Thứ ba, 27 Tháng tám 2013, 10:32 PM
 
giúp e bài này nhé mọi ng
1 con lắc có chiều dài 0,992m.vật m = 25g.g = 9,8.biên độ góc = 4 độ. vật chỉ dao động đc 50s thì ngừng.lấy pi = 3,1416
xác điịnh độ hao hụt cơ năng trung bình sau 1 chu kì