HÌnh đại diện 280820 ngoc
Trao đổi -> bài tập giao thoa sóng
Bởi 280820 ngoc - Thứ ba, 8 Tháng mười 2013, 11:13 PM
 
Tại 2 điểm A,B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1.2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm. N đối xứng với M qua AB. Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là:
A.0 B.3 C.2 D.4

HÌnh đại diện 280820 ngoc
Trao đổi -> giúp với
Bởi 280820 ngoc - Thứ tư, 11 Tháng chín 2013, 06:13 PM
 
1. 1 bánh xe quay tự do vs tốc độ 800 vòng/phút trên 1 cái trục có moomen quán tính k đáng kể. Một bánh xe t2 đang đứng yên có momen quán tính lớn gấp 2 lần momen quán tính của bánh xe t1 đc ghép đột ngột vào trục đó. Tính tỉ số động năng quay của hệ 2 bánh xe vs động năng ban đầu của bánh xe 1?
2. Một sợi dây k dãn khối lg k đáng kể quấn quanh 1 hình trụ đồng chất khối lg M, bán kính R có thể quay tự do k ma sát quanh 1 trục nằm ngang qua tâm, 1 đầu sợi dây còn lại đc nối vs vật m, ở thời điểm t=0 hệ bắt đầu chuyển động, biểu thúc động năng của hệ theo thời gian là?
Đáp án là (mg^2t^2)/2(1+M/2m)
Tks

HÌnh đại diện 280820 ngoc
Trao đổi -> mn làm giúp e bài này với ạ
Bởi 280820 ngoc - Thứ năm, 8 Tháng tám 2013, 11:06 AM
 
câu 1. Dây treo con lắc sẽ đứt khi chịu sức căng bằng 2 lần trọng lượng của nó. Biên độ góc để dây đứt khi qua vị trí cân bằng là?
Câu 2: Vật dao động điều hòa theo phương trình x=Asin( 2nt/T - n/2), vận tốc vật có độ lớn cực đại tại thời điểm là
A. t=0.25T B.t=0.5T C.t=0.6T D. t=0.8T