HÌnh đại diện 278808 anhbao1996ph
Trao đổi -> giai giup minh may bai nay voi . vat ly 12
Bởi 278808 anhbao1996ph - Thứ sáu, 19 Tháng bảy 2013, 07:07 PM
 
1.một con lắc lò xo điều hòa quanh vị trí cân bằng O giữa hai vị trí biên A va B . độ cứng k=250 N/m, vật có m= 100g , biên độ dao dộng 12cm . chọn gốc tọa độ tại ví trí cân bằng . gốc thời gian là lúc vật tại ví trí A . quãng đường vật đi dược trong khoảng thời gian bi/12s đầu tiên .
2. một con lắc lò xo treo thẳng đúng , kích thích cho con lắc dao động diều hòa theo phương thẳng đứng .chu kỳ và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0.4s và 8cm , chọn trục x'x thẳng đứng chiều dương hướng xuống gốc tọa độ tại vị trí cân bằng , t=0 là gốc thời gian khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương . viết ptdd cua vật
3.một con lắc lò xo dao động diều hòa với chu kỳ T và biên độ 5cm . biết trong một chu kỳ , khoảng thời gian để vật nho của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100cm/s^2là T/3 . láy bi^2=10 . tần số dao động của vật là ?
4.một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định , đầu kia gắn với vật nhỏ m1 . ban đầu giữ vật m1 tại vi trí mà lò xo bị nén 8cm , đặt vật nhỏ m2( có khối lượng vật m1)trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m1 . buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo . bỏ qua ma sát . ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 va m2 là