HÌnh đại diện duy phuoc
Trao đổi -> giải bài sóng cơ này nào các bạn
Bởi duy phuoc - Thứ hai, 3 Tháng sáu 2013, 08:50 PM
 
trong tn nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, 2 nguồn kết hợp A và B cùng pha dao động với tần số f = 20 hz . Tại M cách A và B lần lượt là 12cm và 20cm sóng có biên độ cực đại. Tìm vận tốc sóng truyền trên mặt nước biết giữa M và đường trung trực AB có 3 điểm cực đại.
a.20 b.40 c 53,4 d40