HÌnh đại diện 252862 dung
Trao đổi -> giúp em với ạ
Bởi 252862 dung - Thứ tư, 23 Tháng một 2013, 06:30 PM
 

Một người có m=50kg đứng trên 1 chiếc xe m = 150kg đang chuyển dộng với v=3m/s?

tính v của xe khi người đó nhảy ra khỏi xe theo phương vuông góc với xe , với v nhảy=4m/s

 


HÌnh đại diện 252862 dung
Trao đổi -> abc
Bởi 252862 dung - Thứ tư, 23 Tháng một 2013, 06:29 PM
 

Một người có m=50kg đứng trên 1 chiếc xe m = 150kg đang chuyển dộng với v=3m/s?

tính v của xe khi người đó nhảy ra khỏi xe theo phương vuông góc với xe , với v nhảy=4m/s