HÌnh đại diện 245419 Le Nam
Trao đổi -> ai zải zùm mình với
Bởi 245419 Le Nam - Thứ ba, 4 Tháng mười hai 2012, 09:55 PM
 
Một cái thùng m = 90kg chuyển động thẳng đều nhờ lực đẩy F1=300N, góc nghiêng đẩy bằng30 độ, và lực kéo F2=300N góc nghiêng kéo bằng 45 độ.Tính lực ma sát tác dụng lên thùng trong quá trình chuyển động

HÌnh đại diện 245419 Le Nam
Trao đổi -> ai zải zùm mình với (khó)
Bởi 245419 Le Nam - Thứ hai, 3 Tháng mười hai 2012, 08:55 PM
 
Cho m1=2kg, m2=5kg đặt chồng lên nhau và đặt trên mặ bàn ngang,hệ số ma sát giữa m1 và m2 = 0.5.T/d lực F lên m1:
a)F=15N
hỏi m1 có cđ không?Nếu cđ thì a=?, coi m2 đứng yên trên bàn.Tìm các lực t/d lên m2.
b)F=5N, m2 và mặt bàn k
hông có ma sát,nêu hiện tượng