HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trao đổi -> con.lắc.đơn
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Chủ nhật, 3 Tháng mười một 2013, 09:24 PM
 
Con lắc đơn gồm dây mảnh dài 10cm,quả cầu kim loại nhỏ khối lượng m = 10 g được tích điện q = 10-4C Con lắc được treo trong vùng điện trường đều image070.gif có phương nằm ngang, E = 4000V/m. Lấy g = 10m/s2.
a. Xác định vị trí cân bằng mới của con lắc.
b. Con lắc dao động với biên độ nhỏ, tính chu kỳ dao động của nó.

HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trao đổi -> giup
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Chủ nhật, 3 Tháng mười một 2013, 09:23 PM
 
Con lắc đơn gồm dây mảnh dài 10cm,quả cầu kim loại nhỏ khối lượng m = 10 g được tích điện q = 10-4C Con lắc được treo trong vùng điện trường đều image070.gif có phương nằm ngang, E = 4000V/m. Lấy g = 10m/s2.
a. Xác định vị trí cân bằng mới của con lắc.
b. Con lắc dao động với biên độ nhỏ, tính chu kỳ dao động của nó.