HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
Trao đổi -> tinh cuong do hieu dung
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ hai, 15 Tháng mười 2012, 08:21 AM
 

mọi nguoi lam ho toi nhe. tinh I hiệu dụng cua phuong trinh  :i=4.cos2 wt

ket qua: can 6


HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
Trao đổi -> tinh i hieu dung
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ bảy, 6 Tháng mười 2012, 08:56 AM
 

mọi nguoif lam ho toi nhe. tinh I hiệu dụng cua phuong trinh  :i=4.cos2 wt


HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
Trao đổi -> tính i hiệu dung toi voi
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ bảy, 29 Tháng chín 2012, 08:48 AM
 
mọi người lam ho toi nhe. tinh I hiệu dụng cua phuong trinh  :i=4.cos2 wt

HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
Trao đổi -> tinh i hieu dung ho t voi
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ bảy, 22 Tháng chín 2012, 09:36 AM
 

mọi nguoif lam ho toi nhe. tinh I hiệu dụng cua phuong trinh  :i=4.cos2 wt