HÌnh đại diện 160706 Nguyễn Đức Huy
Trao đổi -> Chương 1 hoặc chương 2
Bởi 160706 Nguyễn Đức Huy - Thứ tư, 7 Tháng mười hai 2011, 11:05 PM
 
quả bóng m=500g đang đứng yên thì bị đá vs F=250N.nếu thời gian bóng tiếp xúc vs chân là 0.02s thì bóng se bay vs v=?
Lưu ý vs các bạn là chỉ đc dùng chương 1 hoc chương 2 lớp 10(động hoc chất điểm hoặc động lực học chất điểm) để giải bài này,ko đc dùng các định luật bảo toàn!!! Thank

HÌnh đại diện 160706 Nguyễn Đức Huy
Trao đổi -> help
Bởi 160706 Nguyễn Đức Huy - Thứ ba, 8 Tháng mười một 2011, 11:17 PM
 
Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái đất ở độ cao h bằng bán kính R của trái đât. Cho R = 6400 km và lấy g=10m/ss. Tính tốc độ và chu kì quay của vệ tinh

HÌnh đại diện 160706 Nguyễn Đức Huy
Trao đổi -> ???????
Bởi 160706 Nguyễn Đức Huy - Thứ tư, 7 Tháng chín 2011, 10:33 AM
 
sao chyên đề Vật Lý khó quá.... Buồn .Bạn hay anh chi nào biết phương pháp làm bài tập chuyen đề về Chuyển Động tròn đều thì giúp mình với?