HÌnh đại diện 172350 Nga
Help me!!! rất gấp ạ
Bởi 172350 Nga - Thứ sáu, 15 Tháng sáu 2012, 03:25 AM
 
1,.Trong xi lanh của 1 động cơ chứa 1 lượng khí ở nhiệt độ 40 độ C và áp suất = 0,6 atm.
a) Sau khi bị nén thể tích khí giảm đi 4 lần và áp suất tăng lên tới 5atm. Tính nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén.
b) Người ta tăng nhiệt độ của khí đến 250 độ C và giữa cố định pitông thì áp suất của khí khi đó là bao nhiêu?
2, Quả cầu có khối lượng m= 400g gắn vào 1 đầu lò xo nằm ngang, đầu kia của lò xo cố định, độ cứng lò xo k= 40N/cm. Quả cầu có thể chuyển dộng không ma sát trên mp ngang. Từ vị trí cân bằng người ta kéo quả cầu cho lò xo dãn 1 đoạn xo= 2cm rồi buông tay
a) Tìm biểu thức xác địnhvận tốc của quả cầu khi nó cách vị trí cân bằng 1 đoạn x với |x| b) Tính vẫn tốc cực đại của quả cầu trong quá trình chuyển động và nó đạt ở vị trí nào.
3, Quả cầu nhỏ khối lượng m treo ở đầu một sợi dây chiều dài l, đầu trên của dây cố định. Kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng để dây treo lệch góc so với phương thẳng đứng rồi buông. Bỏ qua sức cản của không khí
a. Tính tốc độ của quả cầu khi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc và tốc độ cực đại của quả cầu trong khi đó.
b. Tính lực căng của dây khi dây treo hợp với phương thẳng đứng mọt góc và lực căng cực đại của dây treo khi đó.
4, 1 vật nhỏ đặt trên mặt bàn có thể quay quanh trục của nó. Biết hệ số ma sát giữa mặt bàn và vật 0,25. Vận tốc góc của bàn là 3 rad/s. Hỏi có thể đặt vật ở vùng nào trên mặt bàn để nó không bị rơi trượt đi.
5, Từ độ cao 205m người ta thả rơi tự do vật I.Một giây sau,tù mặt đất,người ta ném vật II lên theo phương thẳng đứng với vận tốc là 30 m/s
a)Hai vật đi ngang qua nhau ở độ cao nào?
b)Lúc đi ngang qua nhau vật II đang đi lên hay đi xuống,với vận tốc bằng bao nhiêu?
Lấy g=10m/s^2 bỏ qua lực cản không khí
Buon
Trả lời: Help me!!! rất gấp ạ
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ sáu, 15 Tháng sáu 2012, 11:29 PM
 
Baj1:a) dau tien ban phaj doj ¤C sang ¤K. T1=40+273=313. Ap dung phuong trjnh trang thaj cua khj ly tuong,ta co: pV/T=p1V1/T1 0,6V/313=(5V/4)/T1 T1=(1565.V/4)/0,6V T1=652,08 ¤K t1=652,08-273=379,08 ¤C
b) cau nay khac cau a nha'.
T2=523
Vj gju nguyen bjt tong,nen day la qua trjnh dang tjch. Addl saclo: p/T=p2/T2 0,6/313= p2/523 p2=(523.0,6)/313 =1 atm

khuya roj lam roj, con may baj kja lam bjeng wa.hjhj
HÌnh đại diện 202540 Dinh Trung Nguen
Trả lời: Help me!!! rất gấp ạ
Bởi 202540 Dinh Trung Nguen - Chủ nhật, 17 Tháng sáu 2012, 07:57 AM
 
bài 3:
a, dùng định luật bảo toàn cơ năng vs công thức Wt=mgl(1-cosa) là ra v2= 2gl(cosa-cosa0)
còn vận tốc cực đại nằm ở vj trí cân banwfng đc tính bằng công thức Vmax=căn(2gl(1-cosa)+v2( nếu có vận tốc ban đầu v0
b, chiếu trục thẳng đứng vs gja tốc hướng tâm, ta đc: T-Pcosa =mv2/l
trog đó v tjnh đc ở phần a => tim được T=mg(3cosa-2cosa0)
còn cạ lực căng cực đại chỉ cần tìm được điều kiện để nó là cực đạ là được mà
mấy bài kia để làm sau, ngj đã hjhj
Buon
Trả lời: Help me!!! rất gấp ạ
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ ba, 19 Tháng sáu 2012, 12:02 AM
 
Baj 4: de vat ko vang ra khoj mat ban thj luc ma sat nghj phaj lon hon hoac bang luc huong tam( Fmsn>= Fht) ta co:
Fht=m.omegabinh.r= rrr vay de vat ko bj vang ra khoj mat ban thj de nam trong khu vuc ban kjnh nho hon hoac bang 0,277778
(vj mot so kj hjeu trong cong thuc ko the vjet dc nen mjnh vjet chu ra ak,ban vjet laj bang ki hjeu nhe.ah,de nghj ban cung co mot loj cam on chu nhj, mjnhva cac ban khac da gjup do dc may baj thj jt ra cung nen co mot loj cam chu,bon to dau doj hoj jh nhju dau)
Buon
Trả lời: Help me!!! rất gấp ạ
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ ba, 19 Tháng sáu 2012, 12:27 AM
 
Hjnh nhu baj to guj bj loj:
Baj 4: de vat ko vang ra khoj mat ban thj luc ma sat nghj phaj lon hon hoac bang luc huong tam ta co:
m.omegabinh.r=umg ,vay r= 0,25.10/3^2 =0,2778. Vay de vat ko bj vang ra ngoaj thj phaj dat vat trong ban kjnh 0,2778. Hoac nho hon. (vj mot so kj hjeu mjnh ko the vjet ra dc nen phaj vjet bang chu,nen ban vjet laj bang kj hjeu nhe)