HÌnh đại diện 215966 hoang tuan vu
su tuong tac giua tu trung voi dien truong
Bởi 215966 hoang tuan vu - Thứ tư, 13 Tháng sáu 2012, 09:21 AM
 

cac bac tien boi co the phan tich dum e va su tuong tac giua tu truong va dien truong duok ko a. e xin thask cak bak nhjeu nhe.

Buon
Trả lời: su tuong tac giua tu trung voi dien truong
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ bảy, 16 Tháng sáu 2012, 10:15 PM
 
Mjnh thj cung ko bjet ro ve djeu nay. Nhung theo mjnh hjeu thj: djen truong la moj truong ton taj xung quanh djen tjch, no chj co the tac dung luc len djen tjch xung quanh no o vj trj nhat djnh. Con tu truong la moj truong xung quanh nam cham va dong djen,no tac dung luc len nam cham hoac dong djen dat trong no. Co the hjeu la djen truong la con cua tu truong, vj trong tu truong gom co nam cham va dong djen,ma dong djen la dong cac djen tjch,djch chuyen co huong. Ma djen tjch co djen truong nen vj vay djen truong dc hjeu la con cua tu truong. Do la cach hjeu cua mjnh, con ban thj sao thj mjnh ko bjet nhe
HÌnh đại diện 220137 Lưu Chánh Trung
Trả lời: su tuong tac giua tu trung voi dien truong
Bởi 220137 Lưu Chánh Trung - Thứ năm, 28 Tháng sáu 2012, 09:26 PM
 
ko có sự tương tác (tác dụng qua lại) giữa từ trường và điện trường đâu.
Chúng ta có thể hiểu cơ bản như thế này:
Đtrường do đtích đứng yên tạo ra. (hiển nhiên mắt ko thề thấy rồi)
Nếu điện tích chuyển động thì sao: Có 02 trường hợp:
:1- Đtích chuyển động đều (chuyển động đều coi như gần đúng thôi nhé) (VD dòng điện 1 chiều) tạo ra từ trường. Giá trị từ trường tại 1 điểm ko thay đổi theo thời gian.
2- Đtích chuyển động có gia tốc (VD dao động-Trong SGK em học) tạo ra từ trường và điện trường, chúng tồn tại cùng một lúc và người ta gọi là sóng điện từ. Vì khi đó I thay đổi-->B thay đổi-->điện trường và ngược lại.

Buon
Trả lời: su tuong tac giua tu trung voi dien truong
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ bảy, 30 Tháng sáu 2012, 10:20 PM
 
Thay gjaj thjch thuyet thuc that. Vay thay gjaj thjch gjup cho em cau hoj ma em da dang o phja duoj dj,em dang cau hoj len gan ca thang ma chang thay aj tra loj cho em het ah.buon wa....
HÌnh đại diện 220137 Lưu Chánh Trung
Trả lời: su tuong tac giua tu trung voi dien truong
Bởi 220137 Lưu Chánh Trung - Thứ năm, 5 Tháng bảy 2012, 03:47 PM
 
em ghi ro rang cau hoi nhe.