HÌnh đại diện 162242 Tran My Linh
Giúp Mình bài song với :(
Bởi 162242 Tran My Linh - Thứ bảy, 9 Tháng sáu 2012, 11:11 AM
 
Trên mặt Nước có 2 nguồn sóng giống nhau A Và B, AB=12cm. dao động vuông góc với mặt nước tạo ra Bước sóng lamda=1,6cm.C và D là 2 điểm khác nhau trên mặt nước , cách đều 2 nguồn và trung điểm O của AB một khoảng 8cm.SỐ điểm dao động cùng pha với nguồn trên CD là Bn? Mọi người chỉ hộ tớ Hướng làm nhé.Mình cảm ơn hì hì :X
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Giúp Mình bài song với :(
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ hai, 11 Tháng sáu 2012, 05:56 PM