HÌnh đại diện 159013 vũ trọng quang
Trả lời: lí lớp 10 làm giúp mình với cần gấp
Bởi 159013 vũ trọng quang - Thứ bảy, 9 Tháng sáu 2012, 05:24 PM
 
thế này nha bài 1 là em sư dụng kiến thwusc lực quán tính của lớp 10 khi chuyển động chậm dần đều nên vector gia tốc cùng chiều với P => lực quán tính ngược chiều với P nên em lấy P- quán tính=Fđh
quán tính cùng tính bằng công thức F quán tính = ma thôi.