HÌnh đại diện S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên
lí lớp 10 làm giúp mình với cần gấp
Bởi S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên - Thứ sáu, 8 Tháng sáu 2012, 03:59 PM
 
Bài 1: trong thang máy có treo lực kế. Vật có m=200g móc dưới đầu lực kế. Khi thang máy đứng yên lò xo lực kế giãn 20mm. Tìm số chỉ lực kế và độ biến dạng của lò xo khi thang máy chuyển động chậm dần đều đi lên với gia tốc có độ lớn 1m/s2. Lấy g=10m/s2.
Bài 2: Một vật có khối lượng 2kg chiu tác dụng của 2 lực vuông góc nhau có độ lớn 3N và 4N. Tìm gia tốc
HÌnh đại diện 159013 vũ trọng quang
Trả lời: lí lớp 10 làm giúp mình với cần gấp
Bởi 159013 vũ trọng quang - Thứ bảy, 9 Tháng sáu 2012, 05:18 PM
 
bài số 2 dựa vào quy tắc tổng hợp hình bình hành
em cho 2 lực vuông góc với nhau nên 3^2+4^2 =25
suy ra lực mới có F=5N
có F có m em suy ra GIa tốc thôi F=ma
HÌnh đại diện 159013 vũ trọng quang
Trả lời: lí lớp 10 làm giúp mình với cần gấp
Bởi 159013 vũ trọng quang - Thứ bảy, 9 Tháng sáu 2012, 05:24 PM
 
thế này nha bài 1 là em sư dụng kiến thwusc lực quán tính của lớp 10 khi chuyển động chậm dần đều nên vector gia tốc cùng chiều với P => lực quán tính ngược chiều với P nên em lấy P- quán tính=Fđh
quán tính cùng tính bằng công thức F quán tính = ma thôi.