HÌnh đại diện 213633 Nguyễn Kim Nguyên
giải giùm mình b.tập
Bởi 213633 Nguyễn Kim Nguyên - Thứ hai, 4 Tháng sáu 2012, 11:37 PM
 
1.Một vật có khối lượng là 1kg chuyễn động trên một đường cong từ độ cao 50m xuống độ cao 10m so với mặt đất.Tính công mà trọng lực làm vật dịch chuyể giữa hai vị trí trên? [giúp mình vs]
2.Một vật có khối lượng rơi tự do từ độ cao h=50cm xuống đất,lấy g=10m/s^2.Động năng của vật ngay trước khi chạm đất là gì ?
3.với một bình thủy tinh kín chứa 1 lượng khí hoàn toàn x.định nhiệt độ ban đầu là 27 độ C thì áp suất là 1atm.Hỏi khi áp suất là 3atm thì nhiệt độ là b.nhiu?
Giúp mình 3 bài này trc' nha-mình còn nhiều lắm giúp mình vs Buồn(
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: giải giùm mình b.tập
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ ba, 5 Tháng sáu 2012, 11:48 AM
 
1.công của trọng lực: A=mg(h2 - h1)


2.Cách 1: động lực học:
v^2 - v0^2=2as
với v0=0, a=g=10, s=50
cách 2: cơ năng (gốc thế năng tại mặt đất0
ADDDLBTCN: mgh = mv^2/2 => v=căn gh


3.thế tích là không đổi => là qtrinh` đẳng tích, co': P/T=const
tức P1/T1= P2/T2
( nhiệt độ T ở dạng độ K. độ K = độ C +273)
Buon
Trả lời: giải giùm mình b.tập
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ tư, 6 Tháng sáu 2012, 10:29 PM
 
Baj 1 mjnh ko co y kjen,nhung baj 2 ban xem laj co chep dung de ko ak? Phaj hoj van toc taj mat dat labao nhjeu thj moj dung chu
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: giải giùm mình b.tập
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ năm, 7 Tháng sáu 2012, 04:38 PM
 
à ừ. Bàj này mìnk tưởg hỏj vận tốc chạm đất. ADĐLBTCN, Wđ=W=mgh
ra luôn
Buon
Trả lời: giải giùm mình b.tập
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ tư, 6 Tháng sáu 2012, 10:23 PM
 
Baj so 3, la lam nhu the nay: vj trong bjnh kjn nen the tjch ko doj. Ap dung djnh luat saclo,ta co: p1/T1=p2/T2 (*).trong do T1=t1+273 T1=27+273=300 ¤k
theo(*) ta co:1/300=3/T2 =>T2=900¤k. Vi de hoj nhjet do la bao nhjeu?nen ta lay T2-273=900-273=627¤C
Buon
Trả lời: giải giùm mình b.tập
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ năm, 7 Tháng sáu 2012, 08:30 PM
 
Uhm,hoj dong nang ko,thj de nua. Ma may baj nay co kho lam ko vay nhj?