HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: giup to
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 1 Tháng sáu 2012, 05:47 PM
 
bjet cong thuc nay la dc r: T =mg(3cos anpka -2cos anpka0)
=> T max =mg(3-2cos anpka0)