HÌnh đại diện 208153 Huynh Trang Thanh
giúp mem mới nhá mấy bạn....
Bởi 208153 Huynh Trang Thanh - Thứ ba, 8 Tháng năm 2012, 02:33 PM
 

có mức cường độ âm tại hai nguồn A vả B lầm lượt là 40dB và 30dB.M nằm trên phương truyền sóng cho tam giác ABM vuông cÂn tại A.Xác định mức cường độ âm tại M???.......


HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: giúp mem mới nhá mấy bạn....
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 1 Tháng sáu 2012, 05:56 PM
 
dạo nay may mem co ve thjch show anh. Hjhj. Ma co ca knjem muc cuog do am taj nguon ha ban