HÌnh đại diện 198011 DungHeroine
Trả lời: Li lớp 10. các bạn giải dùm mình với. Mình cần gấp lắm
Bởi 198011 DungHeroine - Thứ hai, 7 Tháng năm 2012, 07:56 PM
 
Bài 1: Một con lắc đo đạn. Viên đạn có khối lượng m=5g chyển động ngang với vận tốc v=10m/s đập vào thùng đựng cát có khối lượng M=950g. Treo bằng 1 sợi dây có chiều dài l=2m. Va chạm giữa đạn và thùng là va chạm mềm. Lấy g=10m/s. Tính góc lệch cực đại của dây treo với phương thẳng đứng sau va chạm, phần năng lượng chuyển hòa thành nhiệt năng. Bài làm: Bạn tự vẽ hình của bài tập này nhé! AD ĐL BT động lượng ta có: mv1 + Mv2 = (m+M)v => v = mv1/(m+M) = (0,005.10)/(0,005+0,95) = 10/191 m/s. Gọi A là VT dây treo hợp vs phương thẳng đứng 1 góc cực đại a. Gọi B là VT CB của hệ vật . AD ĐL BT cơ năng ta có: WA = WB 1/2(m+M)v^2 = (m+M)gl(1 - cos a) 1/2.(10/191)^2 = 10.2(1 - cos a) 1 - cosa = 5/72962 cos a=0,99 a =0o40'.