HÌnh đại diện 203662 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Li lớp 10. các bạn giải dùm mình với. Mình cần gấp lắm
Bởi 203662 Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Thứ năm, 19 Tháng tư 2012, 08:14 PM
 
Bài 1: Một con lắc đo đạn. Viên đạn có khối lượng m=5g chyển động ngang với vận tốc v=10m/s đập vào thùng đựng cát có khối lượng M=950g. Treo bằng 1 sợi dây có chiều dài l=2m. Va chạm giữa đạn và thùng là va chạm mềm. Lấy g=10m/s. Tính góc lệch cực đại của dây treo với phương thẳng đứng sau va chạm, phần năng lượng chuyển hòa thành nhiệt năng.
Bài 2: Để xác định lưu lượng của chất lỏng hoặc khí (khối lượng chất ấy chảy qua 1 tiết diện của ống trong 1s) người ta dùng ống Venturi để đo hiệu các áp suất tĩnh ∆p = p1 – p2 ở các tiết diện S1, S2. Biết S1 = 0,2m2, S2 = 0,1m2, ∆p = 150N/m2, ρ = 1000kg/m3. Hãy tính lưu lượng của chất lỏng hoặc chất khí.
Bài 3: Mỗi cánh máy bay có diện tích 25m2 biết vận tốc dòng không khí ở phía dưới cánh là 45m/s còn ở phía trên cánh là 68m/s, hãy xác định trọng lượng của máy bay. Giả sử máy bay theo phương nằm ngang với vận tốc không đổi và lực nâng máy bay chỉ do cánh nâng lên. Cho biết khối lượng riêng của không khí 1,21kg/m3.
HÌnh đại diện 198011 DungHeroine
Trả lời: Li lớp 10. các bạn giải dùm mình với. Mình cần gấp lắm
Bởi 198011 DungHeroine - Thứ hai, 7 Tháng năm 2012, 07:56 PM
 
Bài 1: Một con lắc đo đạn. Viên đạn có khối lượng m=5g chyển động ngang với vận tốc v=10m/s đập vào thùng đựng cát có khối lượng M=950g. Treo bằng 1 sợi dây có chiều dài l=2m. Va chạm giữa đạn và thùng là va chạm mềm. Lấy g=10m/s. Tính góc lệch cực đại của dây treo với phương thẳng đứng sau va chạm, phần năng lượng chuyển hòa thành nhiệt năng. Bài làm: Bạn tự vẽ hình của bài tập này nhé! AD ĐL BT động lượng ta có: mv1 + Mv2 = (m+M)v => v = mv1/(m+M) = (0,005.10)/(0,005+0,95) = 10/191 m/s. Gọi A là VT dây treo hợp vs phương thẳng đứng 1 góc cực đại a. Gọi B là VT CB của hệ vật . AD ĐL BT cơ năng ta có: WA = WB 1/2(m+M)v^2 = (m+M)gl(1 - cos a) 1/2.(10/191)^2 = 10.2(1 - cos a) 1 - cosa = 5/72962 cos a=0,99 a =0o40'.