HÌnh đại diện 203662 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
giai bai nay giup minh voi
Bởi 203662 Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Thứ tư, 18 Tháng tư 2012, 10:17 AM
 
Hòn bi có khối lượng m= 200g được treo vào điểm O bằng sợi dây dài l= 1m. Kéo hòn bi ra khỏi vị trí cân bằng C để dây treo OA hợp với phương thẳng đứng một góc anpha= 60 độ rồi buông ra không vận tốc ban đầu.
a, Tính vận tốc bi khi nó trở về vị trí C và lực căng của dây đó. Lấy g=10m/s2
b, Sau đó dây treo vướng vào một cái đinh O1 (OO1 40cm) hòn bi tiếp tục lên điểm cao nhất B. Tính góc CÔ1B = bêta
HÌnh đại diện 198011 DungHeroine
Trả lời: giai bai nay giup minh voi
Bởi 198011 DungHeroine - Thứ tư, 18 Tháng tư 2012, 09:59 PM
 
Hòn bi có khối lượng m= 200g được treo vào điểm O bằng sợi dây dài l= 1m. Kéo hòn bi ra khỏi vị trí cân bằng C để dây treo OA hợp với phương thẳng đứng một góc anpha= 60 độ rồi buông ra không vận tốc ban đầu.
a, Tính vận tốc bi khi nó trở về vị trí C và lực căng của dây đó. Lấy g=10m/s2
b, Sau đó dây treo vướng vào một cái đinh O1 (OO1 40cm) hòn bi tiếp tục lên điểm cao nhất B. Tính góc CÔ1B = bêta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BL:
Hình vẽ của bài này bạn tự vẽ nhé! Giải hộ bạn câu a.
a) Gọi C, A lần lượt là VTCB và VT ban đầu vật bắt đầu thả.
Áp dụng ĐLBT cơ năng ta có:
WC = WA <=> 1/2mvC2 = mghA <=> 1/2vC2 = g.l (1 - cos\alpha) <=> vC =
\sqrt{10 } m/s.
Tính lực căng tại VT nào thế bạn? Mình tính ở cả 2 VT nhé.
AD ĐL II Niu-tơn: Vecto T + vecto P = m.vectoa.
Chiếu lên trục hướng tâm ta có: T - P.cos\alpha = m.\frac{v}{l}
<=> T = mg. cos\alpha + \frac{m2gl(cos\alpha - cos\alpha o)}{l} = mg(3cos\alpha - 2cos\alpha o)
Tại A: \alpha =\alpha o => Tmin= mg.cos\alpha = 0,2 . 10. cos 60o = 1 N.
Tại C: \alpha = 0 => Tmax = mg(3 - 2cos 60o) = 4N.
b) Mình chưa hiểu lắm.

----------------------------------------------------------------------------------
Sắp đến ngày 30-4 và 1-5 rồi mọi người ơi!

HÌnh đại diện 203662 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Trả lời: giai bai nay giup minh voi
Bởi 203662 Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Thứ năm, 19 Tháng tư 2012, 07:56 PM
 
thank
HÌnh đại diện 203662 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Trả lời: giai bai nay giup minh voi
Bởi 203662 Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Thứ năm, 19 Tháng tư 2012, 07:56 PM
 
thank
HÌnh đại diện 204207 nguyen thanh bao
Trả lời: giai bai nay giup minh voi
Bởi 204207 nguyen thanh bao - Thứ sáu, 20 Tháng tư 2012, 04:52 PM
 

co mot so cong thuc trong dang bai tap nay

v=\sqrt{gl(cos \alpha -cos\alpha \alpha0})*\sqrt{2}

T=mg\sqrt{3cos\alpha -2cos\alpha 0}