HÌnh đại diện 203571 nguyen thi phuong my
câu trả lời của mình là
Bởi 203571 nguyen thi phuong my - Thứ ba, 17 Tháng tư 2012, 09:34 PM
 
mình cũng bó tay với bài này. mình học kém lý lắm