HÌnh đại diện 175768 Nguyễn Đức Giang
Trả lời: BT về công và công suất
Bởi 175768 Nguyễn Đức Giang - Thứ hai, 16 Tháng tư 2012, 10:18 PM
 
mình giải thử,mọi người cho ý kiến nhé.
trong thời gian ô tô tăng tốc đã thực hiện 1 công A=F.S.cos 0=F.S
F=m.a
S=(V)2-(V0)2/2a
suy ra A=m.[(V)2-(V0)2]/2
mặt khác A=P.t
t =A/P=1100[400-225]/2.35000=2.75s