HÌnh đại diện 189952 tranduythai
Trả lời: hỏi một bài về lăng kính
Bởi 189952 tranduythai - Thứ sáu, 13 Tháng tư 2012, 06:03 PM
 
hihi.thank bạn nhiều lắm.bạn giải dễ hiểu.:D ra đáp án C nha