HÌnh đại diện 189952 tranduythai
hỏi một bài về lăng kính
Bởi 189952 tranduythai - Thứ hai, 9 Tháng tư 2012, 01:53 PM
 
Một lăng kính có góc chiết quang A=1/20rad và có các chiết suất nc=1.524,nf=1,532 ứng với các tia sáng C và F.Người ta ghép lăng kính trên với một lăng kính khác có góc chiết quang A' bé,có n'c=1,78 và n'f=1,81.Chiếu chùm tia hẹp gồm tia C và F tới hệ lăng kính,để chùm tia ló song song thì góc A' có giá trị là?
A.2/85rad B.2/55rad C.1/75rad D.1/25rad
HÌnh đại diện 53755 NguyenXuanHuy
Trả lời: hỏi một bài về lăng kính
Bởi 53755 NguyenXuanHuy - Thứ sáu, 13 Tháng tư 2012, 05:22 PM
 

Bài này mình chỉ xét với góc tới nhỏ (cho đơn giản).
Góc lệch của tia C qua lăng kính A: D1C = (nC - 1)A
Góc lệch của tia C qua lăng kính A: D2C = (n'C - 1)A'
Góc lệch của tia F qua lăng kính A: D1F = (nF - 1)A
Góc lệch của tia F qua lăng kính A: D2F = (n'F - 1)A'
Hai tia ló song song nhau thì:
DC= DF
Hình vẽ ta có (IJ là đường đi của tia sáng ló ra khỏi lăng kính A và cũng là của tia tới A'):
D2C - D1C =D2F - D1F
Thay vào ta được:

A'=\frac{n_C-n_F}{n'_C-n'_F}.A = ????

Mình không có máy tính. Bạn bấm hộ mình rùi cho đáp án nhe. Thanks ban.


HÌnh đại diện 189952 tranduythai
Trả lời: hỏi một bài về lăng kính
Bởi 189952 tranduythai - Thứ sáu, 13 Tháng tư 2012, 06:03 PM
 
hihi.thank bạn nhiều lắm.bạn giải dễ hiểu.:D ra đáp án C nha