HÌnh đại diện 53755 NguyenXuanHuy
Trả lời: Nhiệt học vật lí 10
Bởi 53755 NguyenXuanHuy - Thứ tư, 4 Tháng tư 2012, 09:03 PM
 
Nhiet luong cung cap cho mieng sat dep 100g tang len 12o C la:

Q=m.\Delta t.C


Cong tieu ton de thang luc ma sat la:

A=\frac{Q}{0,4} = \frac{0,1.12.460}{0,4} = 1380 (J)