HÌnh đại diện 200081 Hoàng Nhật Sinh
Nhiệt học vật lí 10
Bởi 200081 Hoàng Nhật Sinh - Thứ ba, 3 Tháng tư 2012, 10:42 PM
 
Giải giùm em bài này ạ!
Người ta cọ xát một miếng sắt dẹt 100g lên một tấm gỗ.Sau 1 thời gian thì thấy miếng sắ nóng lên thêm 12oC. Hỏi ngta đã tốn một công bao nhiêu để thắng masat,giả sử 40% công đó dùng để làm nóng miếng sắt. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460J/Kg.độ


HÌnh đại diện 53755 NguyenXuanHuy
Trả lời: Nhiệt học vật lí 10
Bởi 53755 NguyenXuanHuy - Thứ tư, 4 Tháng tư 2012, 09:03 PM
 
Nhiet luong cung cap cho mieng sat dep 100g tang len 12o C la:

Q=m.\Delta t.C


Cong tieu ton de thang luc ma sat la:

A=\frac{Q}{0,4} = \frac{0,1.12.460}{0,4} = 1380 (J)