HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
để ôn thi ĐH môn vật lý
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 16 Tháng ba 2012, 06:00 PM
 
Tại đây các bạn có thể gửi những file về vật lý như tóm tắt kiến thức chương nào đó, hay bài tập,...

HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: để ôn thi ĐH môn vật lý
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 16 Tháng ba 2012, 06:06 PM
 
Tóm tắt công thức và PP giải bài tập phần dao động cơ


(Đây là 1 file mà bạn Trương Quang Hiền đã gửi lên trc đó. cám ơn bạn đã làm PP diễn đàn)
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: để ôn thi ĐH môn vật lý
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 16 Tháng ba 2012, 06:07 PM
 
Tóm tắt công thức và lý thuyết sóng ánh sáng
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: để ôn thi ĐH môn vật lý
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 16 Tháng ba 2012, 06:13 PM
 
Đề + đáp án 1 đề thi

(up lại từ file của bạn Trương Quang Hiền)