HÌnh đại diện 53755 NguyenXuanHuy
Trả lời: ban nao co the gia zum mih bai nay nha
Bởi 53755 NguyenXuanHuy - Thứ tư, 4 Tháng tư 2012, 08:51 PM
 
Bai nay la mach LC ly tuong thi minh giai nhu sau:
Viet lai phuong trinh dien truong biet thien:
Wc = 1 + 2sin2(50 \pi t + \pi /12) - 1 = 2sin2(50 \pi t + \pi /12).
Nhu vay ta duoc:
Qo2/2C = 2. 10-3 (J).
Thay C = 10-9 (F) vao, ta tinh duoc:
Qo = can2(2.10-3.2.10-9)= 2.10-6(C)
Mat khac:
I = Io/\sqrt{2} = \frac{Q_0 \omega}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.10^{-4} (A)

TB: Hihi minh trinh bay hoi kem. Ban thong cam nha