HÌnh đại diện 194685 long
giup ho to bai tap
Bởi 194685 long - Thứ tư, 14 Tháng ba 2012, 08:37 PM
 
tu mat dat nem thang dung len cao mot hon da co khoi luong m voi v =10m/s bo qua sc can khong khi cho g= 10m/s^2. chon moc the nang o mat dat
a, tinh do cao cuc dai ma vat dat duoc so voi mat dat
b, tinh vi tri nao cua vat the nang =3 dong nang. Tinh V cua vat khi do
HÌnh đại diện 181889 Nguyen Tuong An
Trả lời: giup ho to bai tap
Bởi 181889 Nguyen Tuong An - Thứ năm, 15 Tháng ba 2012, 07:55 PM
 
Khi vat o mat dat, vat co co nang la:
W1 = Wđ1 ( Wt1=0 )
=> W1 = 1/2mv12=50m(J)
a)Khi vat o do cao cuc dai, vat co co nang W2 = Wt2=mgh2=10mh(J)
( vi o do cao cuc dai v2= 0 nen Wđ2 = 0 )
Neu bo qua luc can cua khong khi thi vat chi chiu tac dung cua trong luc, ap dung bao toan co nang cho luc the, ta co:
W1 = W2
<=> Wđ1 = Wt2
<=>50m = 10mh2
<=> h2= 5 (m)*
b)Tai vi tri ma Wt3=3Wđ3, vat co co nang la:
W3 = Wđ3 + Wt3 = 4Wđ3=2mv32(J)
Ap dung dinh luat bao toan co nang, ta co:
W3 =W1
<=>2mv32=50m
<=> v3 =5 (m/s)*
Ta lai co: Wt3=3Wđ3
<=>mgh3=3.1/2.mv32
<=>10h3=75/2
<=>h3=3.75 (m)*
*Kiem tra lai thu nhe!!!Mỉm cười