HÌnh đại diện truong uyen
Chen file phim, file flash
Bởi truong uyen - Thứ năm, 17 Tháng bảy 2008, 08:08 AM
 
Làm thế nào để chèn file phim hay file flash vao trang soan thảo của lớp học vật lý?
tran trieu phu
Trả lời: Chen file phim, file flash
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ năm, 17 Tháng bảy 2008, 08:42 AM
 
********** Chèn Flash ***************

Thông thường ta chèn flash hay film bằng cách chọn thêm tài nguyên -> Liên kết tới file hoặc website. Khi HS click vào sẽ hiện lên file flash đó.

Tuy nhiên, khi muốn chèn một file flash vào giữa các dòng chữ, khi GV đang diễn giải, ta dùng cách sau đây (hơi phức tạp)

1. Up đoạn flash lên máy (như up 1 hình ảnh), lấy đường dẫn của nó (ví dụ: http://lophoc.thuvienvatly.info/file.php/1/mophong/stringWave.swf hoặc /file.php/1/mophong/stringWave.swf)

2. Trong cửa sổ soạn thảo (soạn thảo trang web, soạn thảo nhãn,...), bật qua chế độ HTML (kí hiệu <>)

3. copy đọan mã (trong file gửi kèm) vào nơi cần chèn đoạn flash, thay dòng dia chi file flashbăng đường dẫn của file flash vừa up lên

4. Lưu lại.

đoạn mã :

<object width="550" height="400"classid="D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0">

<param value="high" name="quality" />

<embed width="550" height="400" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="dia chi file flash" />

</object>

tran trieu phu
Trả lời: Chen file phim, file flash
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ năm, 17 Tháng bảy 2008, 08:40 AM
 
****** chèn phim ******

Tương tự như chèn flash

Tuy nhiên, để chèn phim vào ngay giữa các dòng chữ khi đang diễn giải, cần biến film thành flash (.swf hoặc .flv. Nên là .flv vì nhẹ và có thanh điều khiển)

Để làm việc đó, ta dùng các phần mềm chuyển đổi như Camtasia Studio

Xem: Lớp 12 - Video tiến hành các bài Thí nghiệm 12 (bộ sách mới)