HÌnh đại diện 213070 Hoàng Quang Bảo
Trả lời: quang tro dc su dung ra sao????
Bởi 213070 Hoàng Quang Bảo - Thứ sáu, 1 Tháng sáu 2012, 01:03 AM
 
Theo mình bik thì quang trở là điện trở sẽ dẫn điện khi ta chiếu sáng nó,nó nhận năng lượng từ tần số ánh sáng và làm thay đổi đặc tính dẫn điện của điện trở(thường là chất bán dẫn).Tóm lại,đối với quang trở khi chưa chiếu sáng thì điện trở là vô cùng(không dẫn điện),khi chiếu sáng vào thì điện trở là 1 chỉ số nào đó(dẫn điện).