HÌnh đại diện 181889 Nguyen Tuong An
Sag chu0ng m0j nhe!..."CHAT KHI"...Cung kh0j d0g ha!!!
Bởi 181889 Nguyen Tuong An - Thứ bảy, 3 Tháng ba 2012, 10:53 AM
 
: - )Trong khoang chan khong cua mot phong vu bieu thuy ngan, co lot vao trong mot it khong khi nen phong vu bieu co so chi nho hon ap suat thuc cua khi quyen. Khi ap suat khi quyen la 768mmHg, chieu dai khoang chan khong la 56mm.
Tim ap suat cua khi quyen khi phong vu bien nay chi 734mmHg. Coi nhiet do khong doi.: - )
DS : 754mmHg

HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Sag chu0ng m0j nhe!..."CHAT KHI"...Cung kh0j d0g ha!!!
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ bảy, 3 Tháng ba 2012, 10:03 PM
 
dạng bài này lâu lắm mình chưa giải r. bạn vô lick này hỏi nhé
http://thuvienvatly.com/forums/index.php
HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: Sag chu0ng m0j nhe!..."CHAT KHI"...Cung kh0j d0g ha!!!
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ bảy, 3 Tháng ba 2012, 10:03 PM
 
dạng bài này lâu lắm mình chưa giải r. bạn vô lick này hỏi nhé
http://thuvienvatly.com/forums/index.php