HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: hỏi mấy caca nak
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 2 Tháng ba 2012, 08:45 PM
 
cơ năng của hệ ban đầu là
Wđ= mV^2/2 = ....
do đạn nằm hoàn toàn trong túi và cùng túi chuyển động vs vận tốc V' nên đây là va chạm mềm.
ADĐLBTĐL
m*V = (m+M) * V' => V'=....
cơ năng của hệ lúc sau là
Ws = (m+M)*V'^2 /2 =....
phần năng lượng chuyển hóa thành nhiệt là
Q= Wt - Ws =...
=> % chuyển hóa thành nhiệt là: Q/Wđ = ...%