HÌnh đại diện 192994 nguyễn thị cẩm nhung
hỏi mấy caca nak
Bởi 192994 nguyễn thị cẩm nhung - Thứ sáu, 2 Tháng ba 2012, 12:15 PM
 

một cái túi cát có khối lượng 5kg đc treo vào điểm O ban đầu đứng yên người ta bắn theo phương ngang 1 viên đạn có khối lượng 10g vào túi cát với v=400m/s và sau đó đạn nằm trong túi cát bỏ qua sức cản không khí phần trăm động năng ban đầu đã chuyển hóa thành nhiệt năng và các dạng khác

giúp tui bài đó với

HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: hỏi mấy caca nak
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ sáu, 2 Tháng ba 2012, 08:45 PM
 
cơ năng của hệ ban đầu là
Wđ= mV^2/2 = ....
do đạn nằm hoàn toàn trong túi và cùng túi chuyển động vs vận tốc V' nên đây là va chạm mềm.
ADĐLBTĐL
m*V = (m+M) * V' => V'=....
cơ năng của hệ lúc sau là
Ws = (m+M)*V'^2 /2 =....
phần năng lượng chuyển hóa thành nhiệt là
Q= Wt - Ws =...
=> % chuyển hóa thành nhiệt là: Q/Wđ = ...%