tran trieu phu
Thông báo về tên miền mới cho lớp học
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ hai, 14 Tháng bảy 2008, 10:45 AM
 
từ ngày hôm nay, các bạn có thể truy cập hệ thống với tên miền mới:
Trước đây: http://elearning1.thuvienvatly.info
Bây giờ: http://lophoc.thuvienvatly.info
Chúc các bạn vui vẻ