HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: [Lí] Bài toán về vị trí hai chất điểm DHĐH gặp nhau lần đầu tiên
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ ba, 28 Tháng hai 2012, 08:44 PM
 
bài này bạn lên đây hỏi nhé
http://thuvienvatly.com/forums/index.php