HÌnh đại diện 49722 nguyen hong tam
[Lí] Bài toán về vị trí hai chất điểm DHĐH gặp nhau lần đầu tiên
Bởi 49722 nguyen hong tam - Chủ nhật, 26 Tháng hai 2012, 11:56 PM
 
Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với các phương trình lần lượt là [tex]{{x}_{1}}=2\text{A}c\text{os}(\frac{2\pi }{{{T}_{1}}}t),{{x}_{2}}=Ac\text{os}(\frac{2\pi }{{{T}_{2}}}t+\frac{\pi }{2})[/tex] Biết [tex]\frac{{{T}_{1}}}{{{T}_{2}}}=\frac{3}{4}[/tex].Vị trí mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên là
[tex]\
A)x=-1,5\text{A} \\.
B)x=\frac{-A}{2} \\
C)x=\frac{-2\text{A}}{3} \\
D)x=-A \\
[/tex]


HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: [Lí] Bài toán về vị trí hai chất điểm DHĐH gặp nhau lần đầu tiên
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ ba, 28 Tháng hai 2012, 08:44 PM
 
bài này bạn lên đây hỏi nhé
http://thuvienvatly.com/forums/index.php