HÌnh đại diện 175768 Nguyễn Đức Giang
Trả lời: vat ly 12
Bởi 175768 Nguyễn Đức Giang - Chủ nhật, 26 Tháng hai 2012, 01:42 AM
 
vân sáng là vân nhìn thấy,còn vân tối thì không nhìn thấy,vì điều kiện để nhìn thấy 1 vật là có ánh sáng chiếu từ vật đó đến mắt ta