HÌnh đại diện 175768 Nguyễn Đức Giang
Trả lời: giúp mình bài này với
Bởi 175768 Nguyễn Đức Giang - Thứ bảy, 25 Tháng hai 2012, 12:19 PM
 
xem bài đề thì có thể thấy T1=2T2
2 vật có cùng ly độ sớm nhất khi chúng quay về nơi chúng chưa bắt đầu
tức là vật 1 đi dc 1 chu kì hay vật 2 đi dc 2 chu kỳ
t=1/3(s)