HÌnh đại diện 190928 lê thị linh
giúp mình bài này với
Bởi 190928 lê thị linh - Thứ sáu, 24 Tháng hai 2012, 09:18 PM
 
có hai vật dao động điều hòa cùng biên độ A,với tần số 3Hz,6Hz.lúc đầu hai vật đồng  thời xuất phát từ vị trí có li độ A(căn bậc 2 của 2)/2 .khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng một li độ là bao nhiêu
HÌnh đại diện 175768 Nguyễn Đức Giang
Trả lời: giúp mình bài này với
Bởi 175768 Nguyễn Đức Giang - Thứ bảy, 25 Tháng hai 2012, 12:19 PM
 
xem bài đề thì có thể thấy T1=2T2
2 vật có cùng ly độ sớm nhất khi chúng quay về nơi chúng chưa bắt đầu
tức là vật 1 đi dc 1 chu kì hay vật 2 đi dc 2 chu kỳ
t=1/3(s)