HÌnh đại diện 139540 Đinh Thị Anh Xuân
Trả lời: jup tui voi???????????????
Bởi 139540 Đinh Thị Anh Xuân - Thứ ba, 28 Tháng hai 2012, 11:56 AM
 
bạn đánh có dấu đi. please